Ridged Slipper Limpet

Ridged Slipper Limpet, Crepidula striolata